Oferujemy:
  • Szkolenie psów obrończych
  • Praca nad posłuszeństwem
  • Nauka stróżowania
  • Przygotowanie do wystaw i konkursów
  • Rozwiązywanie problemów wychowawczych